شرکت های دانش بنیان
۲ آذر ۱۳۹۴

شرکت های دانش بنیان‏

شرکت های تابعه شرکت انرژی گستر سینا در خصوص موضوعات مطرح شده در هر شرکت، شروع به همکاری با شرکت های دانش بنیان نموده اند.

پرینت