اهداف
۱۱ مهر ۱۳۹۴

اهداف‏

اهداف کلان

1- افزایش سهم بازار در زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2- برخورداری از توان جذب و مدیریت تامین مالی پروژه ها

3- کسب سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه

4- ارتقای سرمایه انسانی

5- کسب و توسعه فناوری در صنایع بالادستی نفت و گاز

پرینت