نمايشگاه معرفي تقاضاي ساخت و توليد تجهيزات
۴ دي ۱۳۹۷

نمايشگاه معرفي تقاضاي ساخت و توليد تجهيزات‏

نمايشگاه معرفي تقاضاي ساخت و توليد تجهيزات، قطعات،مواد و سيستمهاي مورد نياز از تاريخ ٣ الي ٦ دي ماه در نمايشگاه بين المللي تهران با حضور هلدینگ انرژی گستر سینا و شرکت های تابعه برگزار شد.

پرینت