بازدید آقای دکترباقری و همراهان از شرکت پالایش قطران ذغالسنگ اصفهان
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

بازدید آقای دکترباقری و همراهان از شرکت پالایش قطران ذغالسنگ اصفهان‏

جناب آقای دکتر باقری مدیریت محترم شرکت انرژی گسترسینا و همراهان در روز یکشنبه مورخه 20  اسفندماه  1396 از شرکت پالایش قطران بازدید بعمل آورده اند.

ایشان و همراهان در معیت مدیریت محترم عامل شرکت قطران و جمعی از مدیران از کلیه واحدهای تولیدی شرکت دیدن فرمودند.

 در پایان  مدیر عامل  محترم شرکت  انرژی گستر سینا ضمن ابراز تقدیر و تشکر، از درگاه خداوند متعال موفقیت و پیروزی برای کلیه همکاران را خواهان شده اند.

پرینت