صفحه اصلی اخبار کسب مجوز فعالیت زنجیره ای در مدیریت فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)

کسب مجوز فعالیت زنجیره ای در مدیریت فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)

کسب مجوز فعالیت زنجیره ای در مدیریت فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)
۱۶ آبان ۱۳۹۵ چاپ صفحه

کسب مجوز فعالیت زنجیره ای در مدیریت فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)‏

با توجه به عملکرد شرکت بازرگانی بهران،در مدیریت جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)، این شرکت از جانب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، واجد صلاحیت فعالیت درشرکت زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی (برند) تشخیص داده شد.

۱۶ آبان ۱۳۹۵ چاپ صفحه
دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه رسالت, نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره 1 طبقه 14 - ایمیل روابط عمومی: pr@sedco.ir کدپستی: 1519613524