صفحه اصلی اخبار اخذ پروژه انجام حفاري و تكميل 20 حلقه چاه در ميدان نفتي آزادگان جنوبي (EPDS) توسط شرکت انرژی گستر پارس

اخذ پروژه انجام حفاري و تكميل 20 حلقه چاه در ميدان نفتي آزادگان جنوبي (EPDS) توسط شرکت انرژی گستر پارس

اخذ پروژه انجام حفاري و تكميل 20  حلقه چاه در ميدان نفتي آزادگان جنوبي (EPDS) توسط شرکت انرژی گستر پارس
۱۹ آبان ۱۳۹۳ چاپ صفحه

اخذ پروژه انجام حفاري و تكميل 20 حلقه چاه در ميدان نفتي آزادگان جنوبي (EPDS) توسط شرکت انرژی گستر پارس‏

بر این اساس، افزایش تولید نفت این میدان به روزانه ٦٠٠ هزار بشکه نیز در فاز دوم توسعه میدان مدنظر قرار دارد.از مجموع ١٨٥ حلقه چاهی که باید براساس برنامه در فاز نخست توسعه این میدان به بهره برداری برسد، تنها هفت حلقه چاه حفاری شده است.شرکت مهندسی و توسعه نفت در خردادماه سال جاری مناقصه مربوطه را به صورت دو بسته جداگانه 20 حلقه ای  برگزار نمود و شرکت انرژی گستر پارس با در اختیار داشتن 4 دکل موفق به اخذ پروژه گردید.

۱۹ آبان ۱۳۹۳ چاپ صفحه
دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه رسالت, نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره 1 طبقه 14 - ایمیل روابط عمومی: pr@sedco.ir کدپستی: 1519613524